Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Ὕδρα 2011 Ἑορτὴ Ἁγίας Βαρβάρας Προστάτιδος Οἰκοδόμων Ὕδρας

 

Ὕδρα 2011
Ἑορτὴ Ἁγίας Βαρβάρας
Προστάτιδος Οἰκοδόμων ὝδραςΚυριακὴ 4 Δεκεμβρίου 2011

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου
Πόλις Ὕδρα (Λάκκα Λεούση) Θέσις Παπαδιὲς
Ἱερὰ Εἰκὼν Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας ἓν τῷ ἱερῶ Ναῶ Ἁγίου Γεωργίου,συνδρομὴ τοῦ Σιναφιοῦ τῶν Οἰκοδόμων ὝδραςΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΝ ΥΔΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ


Γ.Παπουτσής,Α.Πενθερός,Ι.Παρίσης,Δ.Παύγουζας,Ι.Παπουτσής,
Ι.Κουκουδάκης,Π.Κάλλος,Π.Καραμῆτσος,Ν.Ντελής,Ε.Παλάζης,Γ.Ρούσης

Α.Καράμουντζας,Β.Δελαλής,Ε.Λιακούτσης,Κ.Παπουτσής,Σ.Λεμπέσης,
Δ.Παπουτσής,Χ.Κόντζιλας,Σ.Τσαπράζης,Δ.Πινότσης,Χ.Κουκουδάκης

Ι.Λοῦλος,Ι.Μουτζούρης,Α.Κουλούρας,Δ.Στρουμπούλης,Α.Κωτσάνας,
Ν.Μανιάτης,Ε.Μπουρής,Ι.Παύλου,Δ.Σαρής,Ι.Βέγγος,Π.Καλκούνης

Χ.Σκαπέσος,Α.Γκαρδαλίνος,Β.Βεκρής,Ι.Παπαϊωάννου,Σ.Μπαλής,
Χ.Παπαδόπουλος,Κ.Πινότσης,Ι.Ἀραπογιάννης,Β.Ράμπιας,Κ.Παστὸς

Ι.Καραμῆτσος,Ε.Ἀραπογιάννης,Α.Ἀραπογιάννης,Β.Μαυρομάτης,
Ι.Ἀναργύρου,Δ.Ν.Παπουτσής,Φ.Ἀραπογιάννης,Δ.Δασκαλάκης

Τσιγγάρης,Δ.Καρασταμάτης,Α.Μπίκος,Σ.Μπίκος,Ι.Σκάγκος,Γ.Γκρούαζας,
Ι.Τζουρντός,Φ.Σπηλιώτης,Π.Μανιάτης,Γ.Πετροχεῖλος,Κ.Παύλου,Δ.Μεϊντάνης,
Π.Τσότσος,Α.Καραμῆτσος,Α.Μοίρας

Μαυρομάτης,Α.Γαβρίλης,Ι.Διαμαντής,Σ.Κόκορης,Γ.Πετροπετσιώτης,
Ι.Ράμπιας,Δ.Φραντζής,Γ.Ἀραπογιάννης,Γ.Παπαδόπουλος,Θ.Παπαδόπουλος,
Ε.Παπαδόπουλος,Π.Βλαχόπουλος


Ὁ ἱερὸς ναὸς Ἁγίου Γεωργίου,σημαιοστολισμένος,παραμονὴ τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας
Ἱερὰ Λιτάνευσις Εἰκόνος
Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας
Ἡ σημαία τοῦ Συνδέσμου Οἰκοδόμων Ὕδρας
 

Δέησις ὑπὲρ τῶν ἑορταζόντων τῆς Ἁγίας Ἑορτῆς & πανηγύρεως (Ἁγίας Βαρβάρας),τοῦ Δημάρχου μετὰ τῶν μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Προέδρου καὶ τῶν Μελῶν τοῦ Συλλόγου Ὑδραίων Ἐπαγγελματιῶν
Ὁ ἱερὸς ναὸς τῆς Ἁγίας Βαρβάρας τῆς Συνοικίας Καμινίου,ὁ ὁποῖος ἑόρτασε ἐπίσης τὴν μνήμην τῆς Ἁγίας Βαρβάρας

Ταβέρνα Ζέφυρος τῆς Κυρὰ Ματίνας


Πιστοὶ εἷς τὴν παράδοση,μετὰ τὸ πέρας τῆς λειτουργίας,ἀκολούθησε Ὑδραίϊκο γλέντι εἷς τὴν ταβέρνα Ζέφυρος τῆς Κυρὰ-Ματίνας.


Κατὰ τὰ παλαιὰ ἔτη,ὅλα τὰ μέλη τοῦ Σιναφιοῦ τῶν Οἰκοδόμων,μετὰ τὴν συνοδεία τῶν βιολιῶν καὶ τῶν ἐγχόρδων ἑορτάζαν τὴν μνήμην τῆς Ἁγίας & Προστάτιδός τους Βαρβάρας ἕως τὴν πρωΐαν.Οἱ παλαιότεροι ἐνθυμοῦνται καὶ διηγοῦνται πλεῖστες ἱστορίες τῶν μελῶν τοῦ Σιναφιοῦ τούτου.


Ὕδρα 2011 Ἑορτὴ Ἁγίας Βαρβάρας Ἑσπερινὸς

 

Ὕδρα 2011
Ἑορτὴ Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας
Ἑσπερινὸς


Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011
Ἑσπερινὸς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας


Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας & Ὁσίου Πατρὸς Σάββα Ἠγιασμένου & Ἁγίου Πατρὸς Νικολάου
Πόλις Ὕδρα (Τρεῖς Ἐκκλησιὲς)Ἡ κεντρικὴ θύρα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ & κωδωνοστάσιον,σημαιοστολισμένο.

Ἡ ἱερὰ εἰκὼν τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, ἀνθοστολισμένη ὑπὸ τὴν φροντίδα τῶν εὐλαβῶν Ὑδραίϊσων ἐνορίτισσων τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.
Ἱερὰ Λιτάνευσις Εἰκόνος
Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας

Ἀρτοκλασία

Χοροστάτησε ὁ Μητροπολίτης Ὕδρας,Σπετσῶν & Αἰγίνης Ἐφραίμ.Συλλειτούργησαν ὁ Πρωτοσύγγελος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας Ἀκίνδυνος Δαρδανός,ὁ ἐφημέριος του ἱεροῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας& Ὁσίου Πατρὸς Σάββα Ἠγιασμένου & Ἁγίου Πατρὸς Νικολάου Γεώργιος Βλαχόπουλος,ὁ ἐφημέριος του ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου & Ἁγίου Ἀντωνίου& Ἁγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου Ἰωαννίκιος Καλαφάτης,ὁ ἐφημέριος του ἱεροῦ ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Γεώργιος Σταματάκης,ὁ ἐφημέριος του ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Καμινίου Εὐάγγελος Γκιάκος,ὁ ἱεροδιάκονος Θεόδωρος Κουτούζης.Εἰς τὰς ἀκολουθίας ἔψαλλε ἡ πολυμελὴς χορωδία «Βυζαντινὲς φωνές».


Πέρας Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ

Ὕδρα 2011 Ἑορτὴ Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου

 

Ὕδρα 2011
Ἑορτὴ Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011
Ἱερὰ Λιτάνευσις Τιμίας Κάρας Ἁγίου Κωνσταντίνου Νεομάρτυρος τοῦ Ὑδραίου

(Ἐπιμέλεια Μαγνητοσκοπήσεως:Δημήτριος Νικολάου Σταματάκος)Προετοιμασία τῶν Σχολείων τῆς Ὕδρας,πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Λιτανευτικῆς πομπῆς


Δέησις πλησίον του Ἃ Κοιμητηρίου (Ἁγίας Φωτεινῆς)


Δέησις ἔμπροσθέν του ἱεροῦ της Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

Κατάληξις Ἱερᾶς Λιτανευτικὴς Πομπῆς,ἔμπροσθέν του Βορείου Πυλῶνος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας
 
 
 

Ὕδρα 2011 Λειτουργία Ἅγιος Ἰωαννίκιος Ἀσκηταριὸ Ζούρβας

 

 
Ὕδρα 2011
Ἑορτὴ Ἁγίου Ἰωαννικίου
Ἀσκηταρίο Ζούρβας
 
Πέμπτη 03/Παρασκευὴ 04 Νοεμβρίου 2011
Πέμπτη 03 Νοεμβρίου 2011Ὅπως κάθε ἔτος,ὁμοίως καὶ ἐφέτος,ὁμάδα προσκυνητῶν,συμμετεῖχε στὸν ἑορτασμὸ τῆς μνήμης τοῦ Αγίου Ἰωαννικίου,ἡ ὁποία λαμβάνει χώρα στὸ ὁμώνυμο Ἀσκηταρίο τῆς Ζούρβας στὶς ἀποκρυμνες Βόρειο-ἀνατολικὲς ἀκτὲς τῆς Ὕδρας.


Τὸ Τρεχαντήρι «Ἁγία Φωτεινὴ»Ὡς τόπος συναντήσεως καὶ ἀναχωρήσεως τῶν προσκυνητῶν (τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, Πέμπτη 03 Νοεμβρίου 2011), ὁρίστηκε τὸ κεφαλόσκελο τῆς προκυμαίας τῆς παραλίας τῆς Ὕδρας,ὅπου προσδένουν συνήθως τὰ θαλάσσια ὑδροπτέρυγα καὶ ὑδροταξί.


Οἱ προσκυνητές,πιστοὶ στὸ ραντεβού,ἐπιβιβάστηκαν στὸ σημαιοστολισμένο (μὲ τὴν Ἑλληνικὴ & τὴν Ὑδραϊκὴ σημαία τῆς Ἐπαναστάσεως) Τρεχαντήρι «Ἁγία Φωτεινή» του Παναγιώτη Μοίρα ἢ Τάκη τοῦ Ληστῆ ,προκειμένω νὰ συμμετάσχουν στὸν ἐτήσιο ἑορτασμὸ τῆς μνήμης τοῦ Αγίου.

Ξεκινήσαμε λοιπὸν κατὰ τὶς 11:15 π.μ. Ἡ εἰκόνα τῆς ἀναχώρησης,θύμιζε κατὰ πολύ,(ὅπως καὶ πέρσι),τὸν ἀπόπλου τῶν σφουγγαράδικων καΐκιων τῆς Ὕδρας.Ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ ἡ σειρήνα τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς (Τάκης Ληστὴς) καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ συνοδεία τῆς Μπουροῦς ( Πάπα Γίωργης) δονοῦσαν τὴν ἀτμόσφαιρα τοῦ ἱστορικοῦ λιμανιοῦ τῆς Ὕδρας ,ἀπὸ τὸ Τσέπι (Δυτικὴ προκυμαία) ποὺ δεσπόζουν τὰ ἀρχοντικὰ Βούλγαρη,Τομπάζη,Κουντουριώτη ἕως τὸ Κάβο Κάστρο (Ἀνατολικὴ προκυμαία) ποὺ δεσπόζει ὁ ἀνδριάντας τοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη,τὸ Ἀρχοντικὸ Τσαμαδού,καὶ τὸ καπετανόσπιτο τῆς οἰκογένειας Νευρούζου.Ἀναχώρησις Τρεχαντηριόυ «Ἁγία Φωτεινὴ»Ὁ καιρὸς ἐφέτος (ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν περσινὴ χρονία) ἦταν καργαρισμένος Τραμουντάνα ἐντάσεως 6 καὶ τοπικὰ 7 μποφόρ.Λόγω τῶν δυσμενῶν αὐτῶν καιρικῶν συνθηκῶν, ἀσφαλέστερος κρίθηκε ὁ ἐλλιμενισμὸς τοῦ τρεχαντηριοῦ στὸν μικρὸ ὁρμίσκο Πέντε Βόλια,ΝΑ τῆς Ὕδρας,ὁρμίσκος ὑπήνεμος καὶ προστατευμένος στοὺς ἀνέμους βορείων κατευθύνσεων.

Ἐπειδὴ ὁ διάπλους πρὸς τὸν Βορρᾶ ἕως τὸν κάβο τῆς Ζούρβας,λόγω τῆς θαλασσοταραχῆς ἦταν ἐπικίνδυνος,ἀποφασίστηκε –πρὸς ἀποφυγὴ κάθε ταλαιπωρίας- νὰ πλεύσουμε νοτιοδυτικῶς ἕως τὸ ἀκρωτήριο Μπίστι,καὶ ἔπειτα διαπλέοντας ὅλες τὶς νότιες ἀκτὲς τῆς Ὕδρας νὰ καταλήξουμε στὸν τελικὸ προορισμό μας τὸν ὁρμίσκο Πέντε Βόλια,ὁπού καὶ θὰ ρεμετζάραμε τὴν Ἁγία Φωτεινή.Ἡ Ἁγία Φωτεινὴ πλέοντας παραλλήλως τῶν ἀκτῶν τῆς περιοχῆς Βλυχοῦ


Διαπλέοντας τὶς ἀκτὲς τοῦ Ὅρους Ζάστανι &
τοῦ Ὅρμου τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ «Κλήσιζα μὲ βὲρ»Καθ’ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ,οἱ προσκυνητὲς καθήμενοι στὴν πρύμνη τοῦ τρεχαντηριοῦ ἀπολάμβαναν μεζέδες καὶ ἄφθονο κρασί. Ἐπικράτησε εὔθυμη διάθεση,πολλὰ πειράγματα καὶ ἀστεία μεταξὺ τῶν παρισταμένων.

Μεζέδες,κρασὶ καὶ καλὴ παρέα στὴν πρύμνη τοῦ καϊκιοῦ


Στὴν Γέφυρα τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς
Ὁ Τάσος Ζωγκός,ὡς καπετάνιος & οἱ Γεώργιος Παπαδόπουλος καὶ ὁ ἱερεὺς Ἰωαννίκιος Καλαφάτης


Πειράγματα & Ἀστεία μεταξὺ φίλων
Σταυροκοπίασματα καὶ Ξεματιάσματα ἀπὸ τὸν Γεώργιο Παπαδόπουλο στὸν Ἰωάννη ΠαύλουὉ καιρὸς ἰσχυρὸς ( τὸν εἴχαμε πρύμνα) ἕως ὅτου φθάσαμε στὸ Στενό του νησιοῦ Πέτασι,ἔναντί του Ἀκρωτηρίου Μπίστι, ὅπου ἡ θάλασσα γαλήνεψε πρόσκαιρα, ἐπιτρέποντας ἕνα εὐχάριστο δίαπλου (ὅρμοι Καβούρι, Παούκι, Τσιγκρί, Φίχθι, Ἅγιος Νικόλαος,Γερακίνα, Ἀγκάλη Ἐπισκοπῆς, Λιφαντί, Ἀκρωτήριο Κανόνι,Σόκο, Νησίζα) ἕως τὶς ἀκτὲς τῆς περιοχῆς Κλιμάκι.Καβαντζάροντας τὸ Ἀκρωτήριο ΜπίστιΠλέοντας πλησίον τῶν ἀκτῶν τῆς Ἀγκάλης Ἐπισκοπῆς
Ὅταν ὅμως ἀριβάραμε τὸ νησάκι τῆς Φώκας,καὶ ἀφότου καβατζάραμε τὴν Χούντα τοῦ Ρήγα, ὁ καιρὸς δυνάμωσε,δείχνοντας τὰ δόντια του.

Καβατζάροντας τὴν Χούντα τοῦ Ρήγα

Τελικὰ ἔπειτα ἀπὸ ταξίδι διάρκειας 2 ὡρῶν καὶ δεκαπέντε λεπτῶν καταφθάσαμε ὅπου καὶ προσαράξαμε στὸν ὁρμίσκο Πέντε Βόλια.Ἡ ἀποβίβαση στὴν κείμενη βραχώδη ἀκτὴ παρόλου ποὺ ἦταν ἀρκετὰ δύσκολη καὶ προβληματικὴ δὲν στάθηκε ἐμπόδιο στὴν ἐπιθυμία τῶν προσκυνητῶν νὰ συμμετάσχουν στὸν ἐφετεινὸ ἑορτασμό.

Προσόρμισις Τρεχαντηρίου στὸν Ὁρμίσκο Πέντε ΒόλιαἩ Ἁγία Φωτεινὴ ἀγκυροβολημένη στὸν Ὅρμο Πέντε Βόλια.Ἀπὸ ἐκεῖ μέσω εἰκοσάλεπτης πεζοπορίας καταλύσαμε καὶ φιλοξενηθήκαμε ,ὅπως ἔχει καθιερωθεῖ κατὰ τὰ τελευταία ἔτη στὴν ἀγροτικὴ κατοικία τῆς οἰκογενείας Ζωγκοῦ΄:

τῆς Κυρίας Κατερίνας,τοῦ Τάσου, τοῦ Γεώργιου καὶ τῆς Ἀγγελικῆς Ζωγκοῦ πλησίον της ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου,κατακάβα τῆς Ζούρβας,στοὺς ὁποίους ἀνήκουν θερμὰ συγχαρητήρια γιὰ τὶς ἀνέσεις καὶ τὴν φιλοξενεία ποὺ παρεῖχαν στοὺς προσκυνητές.


Ἀνάβασις τοῦ μονοπατιοῦ στὸν Ὅρμο Πέντε Βόλια
Σημείωσις 1η :

Ὑπάρχει καὶ ἐναλλακτικὸς τρόπος προσεγγίσεως τοῦ Ἀσκηταριοῦ τῆς Ζούρβας.Σὲ συνθῆκες ἄπνοιας ἢ σὲ συνθῆκες ἀνέμων νοτίων κατευθύνσεων ἀσφαλέστερος τρόπος προσέγγισης εἶναι ὁ δίαπλους πρὸς τὸν Βορρᾶ,διὰ μέσω τῶν βορειοανατολικῶν ἀκτῶν τῆς Ὕδρας.Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς διαδρομῆς αὐτῆς, τὸ καΐκι ἀφοῦ πλέψει παραλλήλως τοῦ λιμένος «Μανδράκι»,τοῦ Λούμι τοῦ Κρίταμι,τοῦ Μούτι τοῦ Κορωνιοῦ,τῆς Μαρούλεζας,τοῦ ἀκρωτηρίου τῆς Καστέβας,τοῦ Ὅρμου τῆς Λέδεζας (ὅπου εὑρίσκεται καὶ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Γεννέσεως Θεοτόκου Ζούρβας),τὴν Χούντα Ντόσσα,τὸν Κάβο Μπρετίστα ἢ Ἀκρωτήριο Μανίατη,τῶν Μεσονησίων,τοῦ Ὅρμου τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Κατακάβα τῆς Ζούρβας,καταλήγει τελικῶς στὸν ὅρμο τῆς Καράκας (ὅπου ὑπάρχει ἡ ὁμώνυμος πηγή).Ὀροπέδιο κατάκαβα της Ζούρβας,
ν τῷ μέσω δεσπόζει ὁ ἱερὸς ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
καὶ ἡ ἀγροικία τῆς οἰκογένειας Ζωγκοῦ
Σημείωσις 2η :

Τὰ παλαιότερα ἔτη,κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς μνήμης τοῦ Αγίου Ἰωαννικίου, οἱ προσκυνητὲς κατέλυαν στὴν οἰκία τῆς οἰκογένειας τῆς Θεοδωρᾶς Τσιτσινάκη,ἐνῶ ἀρκετοὶ ἀπὸ αὐτοὺς φιλοξενοῦνταν στοὺς κοιτῶνες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γεννεσίου Θεοτόκου Ζούρβας,ὅπου μέσω σαραντάλεπτης πορείας (δυσβαστου γιδομονοπατιοῦ) κατέφθαναν στὸ Ἀσκηταρίο τῆς Ζούρβας.Ὀροπέδιο Ζούρβας βορειοανατολικά της Ἱερᾶς Μονῆς Γεννεσίου Θεοτόκου Ὕδρας.Περιοχὴ ποὺ κατὰ τὰ παλαιὰ ἔτη,ἦταν σημεῖο συναντήσεως προσκυνητῶν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωαννικίου.
Ἀμέσως ξεκίνησαν οἱ προετοιμασίες γιὰ τὸ μεσημεριανὸ φαγητό,τὸ ὁποῖο συμπεριελάμβανε ἄφθονες ποσότητες ἀπὸ παϊδάκια,λουκάνικα,ὀμελέτες, γκούρλιες (χόρτα μαζεμένα ἀπὸ τὸ ἄγονο ὀροπέδιο τῆς Ζούρβας), χωριάτικες σαλάτες,τυριά,ἄφθονο κρασί,μπύρες καὶ ἀναψυκτικά.Στὶς ἑτοιμασίες τῆς κουζίνας πρωτοστάτησε ὁ Λινάρδος Πιτσιλὸς καὶ ἡ Ἀγγελικὴ Ζωγκού.Ἑσπερινὸς ἑορτῆς Ἁγίου Ἰωαννικίου
Εἷς τὸν Ἱερὸν ναὸν Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Κατακάβα Ζούρβας


Κατὰ τὸ ἀπόγευμα,τελέσθηκε ὁ ἑσπερινός του Ὁσίου Ἰωαννικίου στὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου,χοροστατούντων (ὅπως καὶ πέρσι) τῶν ἱερέων Ἰωαννίκιου Καλαφάτη καὶ Γεώργιου Βλαχόπουλου.
 
 
 

 

 Ἑσπερινὸς ἑορτῆς Ἁγίου Ἰωαννικίου

Μετὰ τὴν τέλεση τοῦ Ἑσπερινοῦ,συγκεντρωθήκαμε ἐκ νέου στὴν κατοικία τῆς οἰκογενείας Ζωγκοῦ,γιὰ τὸ ἑσπερινὸ δεῖπνο (πατσᾶς,μακαρόνια μὲ κρέας κοκκινιστό,σαλάτες καὶ τὰ συναφῆ),ὅπου καὶ ἐπικράτησε εὔθυμη ἀτμόσφαιρα,πειράγματα,ἀστεία,ἱστορίες ἀλλὰ παλαία,ὑπὸ τὴν συνοδεία τῶν ἤχων τῆς κιθάρας τοῦ καπετὰν Ἀνδρέα Ντούσκου.


Ἡ τραπεζαρία τῆς ἀγροικίας τῆς Οἰκογενίας Ζωγκοῦ

Ὁ καπετὰν Ἀντρέας Ντοῦσκος μὲ τὴν κιθάρα του

Κατ’ἀπαίτηση τῶν παρευρισκομένων,ὁ ἱερεὺς Ἰωαννίκιος Καλαφάτης ψέλνει τὸν ἑξῆς ὕμνοΠαρασκευὴ 04 Νοεμβρίου 2011
Ἑορτὴ Ἁγίου Ἰωαννίκιου
Λιτάνευσις Ἱερῶν Εἰκόνων
Ἀνατολὴ στὴν Ζούρβα


Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα,ὁ καιρὸς παρέμενε ἰσχυρὸς Βόρειος ἐντάσεως 6 μποφόρ.Ἀκολουθώντας ἕνα γιδομονοπάτι ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν ἀγροικία Ζωγκού,μὲ κατεύθυνση πρὸς τὸν Βορρᾶ,ἔπειτα ἀπὸ δεκαπέντε περίπου λεπτὰ πεζοπορίας καταλήγουμε στὸ Ἀσκηταρίο τοῦ Ὁσίου Ἰωαννικίου Ζούρβας.Ἀκολουθώντας τὸ μονοπάτι πρὸς τὸ Ἀσκηταρίο ΖούρβαςΣημαιοστολισμὸς τοῦ Ἀσκηταριοῦ Ζούρβας

 
 

Ἄποψις τῶν ἀποκρυμνων βράχων τοῦ Ὅρμου τοῦ Ἁγίου ἸωαννικίουΤελικά κάθε έτος,άνω του Ασκηταριού θα ίπταται και κάποιο ελικόπτερο
(έστω και εάν εφέτος απουσίαζε ο καπετάν Πέτρος Αγγελάκος,αλλά και ο καπετάν Στέφανος Ντούσκος)


Ἀνατολὴ ἄνω του Μυρτώου Πελάγους


Ὁ καπετὰν Ἀντρέας Ντοῦσκος στολίζοντας τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωαννικίου μὲ θυμάρι ἀπὸ τὰ βουνὰ τῆς Ζούρβας

Ὁ ἀντικατοπτρισμὸς τῶν ἀκτίνων τοῦ φωτὸς τῆς ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου στὰ νερὰ τοῦ Μυρτώου πελάγους,τὰ λαμπερὰ ἐπιβλητικὰ βράχια του ὁρμίσκου τοῦ Ἁγίου Ἰωαννικίου,ἄνω στὰ ὁποῖα κρέμεται πραγματικὰ τὸ Ἀσκηταριὸ δημιουργοῦν αἰσθήματα δέους καὶ ἀγγαλίασης.Τὸ θέαμα εἶναι ἀνεπανάληπτο καὶ θυμίζει τοὺς ἐπιβλητικοὺς βράχους τῶν Μετεώρων Θεσσαλίας.
Ὁ ἱερεὺς Ἰωαννίκιος Καλαφάτης ἀναγνώσκει τὸ Εὐαγγέλιο
Διακρίνεται ὄπισθεν τὸ τέμπλον τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωαννικίου


Τὰ Ἅγια Τοῖς ἉγίοιςὉ Στάυρος Ντοῦσκος ἀπαγγέλοντας τὸ «Πιστεύω»Λιτάνευσις Ἱερῶν ΕἰκόνωνΤελέσθηκε λειτουργία καὶ πραγματοποιήθηκε λιτανεία τῶν εἰκόνων τῆς ἐκκλησίας.

Εὐλογία τῶν Πέντε ἌρτωνΜετὰ τὸ πέρας τῆς λειτουργίας,ἀκολούθησε καφές,μαστίχα,τσίπουρο καὶ γλυκίσματα (μελομακάρονα) ἀπὸ τὰ χέριας τῆς Κᾶς Καλλιόπης Ντούσκου.

Κατόπιν ἐπιστρέψαμε στὴν ἀγροικία τῶν Ζωγκῶν γιὰ τὸ μεσημεριανὸ φαγητό,ὅπου καὶ ἀκολούθησε ἄλλο ἕνα πατροπαράδωτο ὑδραίϊκο γλέντι. Αὐτὴ τὴν φορὰ στὸ τραπέζι προσφέρθηκαν ὑδραΐκα μπαρμπούνια, τηγανητὸς μπακαλιάρος,ἀλλὰ καὶ μπακαλίαρος (μὲ ντομάτα καὶ πατάτες) ψημένος στὸν πέτρινο φοῦρνο τῆς ἀγροικίας Ζωγκοῦ.Τὸ ψήσιμο ἀνέλαβε μὲ ἐπιτυχία ὁ Τάκης ὁ Ληστής.


Ξαποστένωντας κάτω ἀπὸ τὸν ἥλιο τῆς Ζούρβας
Γιὰ τὴν ἱστορία οἱ προσκυνητές:

Καπετὰν Ἀνδρέας Ντοῦσκος, Λινάρδος Πιτσιλὸς (ψυχὴ τοῦ ἑορτασμοῦ), Γιῶργος Παπαδόπουλος,Γιάννης Παύλου, Γιάννης Ἀρμαδοῦρος, ΠαναγιώτηςΜοίρας, Σπύρος Βούλγαρης, Βασίλης Καλαφάτης, Σταῦρος Ντοῦσκος τοῦ Ἀντρέα,Στάυρος Ντοῦσκος τοῦ Στεφάνου,Τάσος Ζωγκός, Γεώργιος Ζωγκός, ἡ σύζυγός του Κικῆ,Σπύρος καὶ Σταῦρος Μουρτζιοῦκος, Χρῆστος Κόκκος


Η Μαριγώ & ο Κούλης.Αισθητή η απουσία του Μάριου για τους παλαιοτέρουςΔρόμος τῆς ἐπιστροφῆς πρὸς τὸν Ὅρμο Πέντε Βόλια τὸ μεσημέρι τῆς Παρασκευῆς


Γιὰ ἄλλους μέσω θαλάσσης,ἐνῶ γιὰ ἄλλους (κυνηγοὺς) ὅπως κάθε χρόνο μέσω πεζοπορίας

Τὸ δύσβατο μονοπάτι καὶ οἱ ἀποκρυμνες ἀκτὲς τοῦ Ὅρμου Πεντεβόλια

Καὶ τοῦ χρόνου μὲ ὑγεία